Definicje i informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz danych nieosobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.epat.pl  (dalej: serwis Epat).
 2. Dane osobowe – jako dane osobowe Użytkowników traktujemy wszelkie informacje umożliwiające bezpośrednie lub nawet pośrednie zidentyfikowanie Użytkownika. Jeżeli dane Użytkownika zawierają zarówno dane osobowe jak i dane nieosobowe  to cały ten zbiór danych traktujemy jako dane osobowe Użytkownika. Epat nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych o wrażliwym charakterze, takich jak na przykład pochodzenie, poglądy polityczne, przekonania religijne, dane zdrowotne, genetyczne, biometryczne.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Epat sp. z o.o. z siedzibą pod adresem
  ul. Przyparkowa 19, 05-850 Jawczyce, posiadająca NIP: 1182125681 (dalej: „Epat”).
 4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z serwisu Epat.
 5. Urządzenie końcowe – urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu (np. laptop, telefon komórkowy, Smartfon), z którego korzysta Użytkownik odwiedzając serwis Epat.
 6. W serwisie Epat mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych serwisów internetowych (np. Youtube), w tym wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn). Zasady przetwarzania danych osobowych przez te serwisy internetowe są zawarte w ich regulaminach i ich politykach prywatności.   
 7. Samo przeglądanie serwisu Epat nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednakże może okazać się konieczne do skorzystania z niektórych funkcji serwisu.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za pomocą wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego lub podczas rozmowy telefonicznej i może dotyczyć:

-imienia i nazwiska;
-adresu e-mail;
-numeru telefonu;
-nazwy firmy.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, w wiadomości e-mail lub telefonicznie, jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika, w tym przedstawienie oferty Epat lub nawiązanie współpracy. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia wskazanych celów lub wynika to z przepisów prawa.

Pliki „Cookies”

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Pliki Cookies to krótkie pliki tekstowe, które w żadnym wypadku nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej serwis Epat. Pliki Cookies mogą dostarczyć informacji na temat urządzenia końcowego Użytkownika (w tym wersji jego  przeglądarki internetowej), co umożliwia prawidłowe wyświetlanie strony internetowej na urządzeniu końcowym. Pliki Cookies umożliwiają Epat zbieranie nieosobowych danych dotyczących ruchu internetowego, w tym prowadzenie anonimowych statystyk ogólnej liczby wejść Użytkowników do serwisu Epat, zapamiętywania sesji, danych statystycznych i danych marketingowych w celu poprawy funkcjonalności serwisu internetowego i świadczonych usług.
 3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu Epat bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Pliki cookies nie będą przetwarzane dłużej niż 120 miesięcy. Funkcje przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okres ważności:

 

nazwa pliku cookie okres ważności pliku cookie funkcja pliku cookie
CURRID 7 miesięcy systemowa
LANGID 7 miesięcy systemowa
RSSID 10 miesięcy systemowa
__IAIRSABTVARIANT__ 1 miesiąc systemowa
__IAI_AC2 2 miesiące systemowa
__IAI_SRC 4 miesiące systemowa
Google Analytics _ga 24 miesiące web tracking
Google Analytics _gid 1 dzień web tracking
_gac_UA-151527147-1 4 miesiące web tracking
_gac_UA-151527147-1 4 miesiące web tracking
_gat 1 minuta web tracking
_gid 3 dni web tracking
basket_id 2 dni web tracking
ck_cook 7 miesięcy systemowa
client 1 dzień systemowa
ftctod 12 miesięcy systemowa
kdPopUpPartsForMachine 2 miesiące systemowa
page_counter 1 dzień systemowa
scLeaveAlert 2 miesiące systemowa
smuuid 120 miesięcy systemowa
smvr 120 miesięcy systemowa
_fbc 4 miesiące systemowa
_fbp 6 miesiący systemowa
_ga 24 miesiące systemowa
_gac_UA-151527147-1 3 miesiące systemowa
_gcl_aw 3 miesiące systemowa

 

Udostępnianie danych osobowych Użytkowników

Epat nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi przepisami prawa.

Prawa Użytkowników

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. przenoszenia danych osobowych;
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (informacje dotyczące sposobu zgłaszania naruszeń znajdują się na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Pozostałe informacje

 1. Wszelkie informacje związane z Polityką Prywatności, mogą Państwo uzyskać bezpośrednio u Administratora.
 2. Dane kontaktowe Administratora – adres: ul. Przyparkowa 19, 05-850 Jawczyce; mail: info@epat.pl,
  tel.: +48 22 350 47 40
 3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom spowodowanym jej uaktualnieniem i dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa.

EPAT Sp. z o.o.
ul. Przyparkowa 19
05-850 Jawczyce
Polska

NIP: 1182125681
e-mail: info@epat.pl
tel.: +48 22 350 47 40


ISO 9001:2015
ISO 9001 Quality Management System